ใส่่เลขประจำตัวนักศึกษา :  
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
เว็บไซต์ศูนย์รวมข่าวสาร, สาระ, บริการทางวิชาการ, แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของ ม. ราชภัฎนครปฐม
บริการทางวิชาการ
เป็นเว็บไซต์บริการข้อมูลทางวิชาการ ของนักศึกษา เช่น ผลการเรียน, นักศึกษาที่จบแต่ละปี ฯลฯ
   
สารสนเทศสำหรับอาจารย์
แหล่งรวบรวมโฮมเพจของอาจารย์ ซึ่งรวมถึงข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ของอาจารย์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมบทเรียนต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์มาก สำหรับผู้เยี่ยมชม
เพิ่มข้อมูลนักศึกษา แก้ไขข้อมูลนักศึกษา แสดงรายงานข้อมูลนักศึกษา